Okee Vakantiekampen en haar voorgangers Stichting Boemerang en SMS Jeugdvakanties hebben samen meer dan 30 jaar jeugdvakanties georganiseerd. In de loop van der jaren heeft OKEE een unieke manier ontwikkelend om zomerkampen te organiseren en leiden. Sinds 4 december 2017 is OKEE Vakantiekampen dan ook een eigen stichting.

Keurmerk

Stichting OKEE Vakantiekampen staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 70227179

foto

 

 

Steunpunt Kindervakanties

Stichting OKEE Vakantiekampen is aangesloten bij Steunpunt Kindervakanties. Deze organisatie zet zich in om organisaties die kindervakanties organiseren in Nederland te verenigen en ondersteunen.

ANBI

Stichting OKEE Vakantiekampen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
 

Naam: Stichting OKEE Vakantiekampen
RSIN: 858201653
Contact: info @ okeevakantiekampen.nl
Vestigingsplaats: Hoofddorp
Bestuur:

Anouk Piebes, voorzitter
Fleur van der Sterren, secretaris
Nelleke van Midden, penningmeester
Marit Nuijten, algemeen

Doelstelling

Het organiseren van vakantiekampen voor jeugd in verschillende leeftijden, met en zonder een bijzondere achtergrond, voor een gerechtvaardigde prijs. Deze stichting beoogt niet het maken van winst.
De bestuursleden en vrijwilligers genieten geen beloning van hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Documenten

Hier kun u het jaarverslag, de uitgevoerde activiteiten, het beleidsplan, omgangsregels en gedragscode downloaden.
Dit zijn de documenten van 2022. Als het seizoen 2023 is afgerond, dan zullen hier de documenten van 2023 te vinden zijn.

Fondsen

De volgende fondsen hebben een financiële bijdrage geleverd:

  • Fundatie van den Santheuvel, Sobbe
  • Stichting Boschhuysen
  • Stichting Gereformeerd of Burgerweeshuis te Haarlem