De OKEE manier

Stichting OKEE Vakantiekampen en haar voorganger SMS Jeugdvakanties hebben samen ruim 30 jaar jeugdvakanties georganiseerd. In de loop der jaren heeft OKEE een unieke manier ontwikkeld om zomerkampen te leiden.

Een week die bij uw kind past

 • Aandacht
  Uw kind staat centraal bij OKEE. Om iedereen genoeg aandacht te kunnen geven gaat OKEE uit van twee begeleiders per vijf deelnemers. OKEE werkt met kleine groepen van maximaal 25 kinderen en houdt een leeftijdsverschil van maximaal 3 jaar aan, zodat de deelnemers aansluiting met elkaar hebben. Dit bevordert het groepsgevoel en onderlinge contacten.
 • Veelzijdige kampen
  Elk kamp bevat creatieve en sportieve activiteiten. Dit geeft afwisseling gedurende het kamp, hierdoor heeft elke deelnemer de kans dingen te doen die hij/zij leuk vindt.
 • Ondernemend
  Kinderen worden gestimuleerd om hun talenten te gebruiken en nieuwe activiteiten te ondernemen.

Het OKEE team is:

 • Gemotiveerd
  OKEE bestaat uit een team van gemotiveerde vrijwilligers die lekker ontbijten; onder bivakbetrokken zijn bij de organisatie. De vrijwilligers bepalen zelf het programma van het kamp. Dit zorgt voor flexibiliteit en enthousiasme. Ook is er hierdoor ruimte voor inbreng vanuit de deelnemers tijdens het kamp.
 • Professioneel
  OKEE Vakantiekampen is in het trotse bezit van het Keurmerk Kindervakanties. Onze leiding is uitvoerig gescreend en getraind. Na inschrijven volgt een telefonische intake en een persoonlijk gesprek. Tijdens een verplichte training worden onze vrijwilligers getraind op het veilig en met zorg begeleiden van uw kind. Daarbij moet elke vrijwilliger een Verklaring Omtrent Gedrag overhandigen.
 • Respectvol
  Onze vrijwilligers hebben respect voor anderen en laten anderen in hun waarde. De deelnemers worden zo geïnspireerd om ook respectvol met elkaar om te gaan.
 • Continuïteit
  Veel deelnemers worden later leiding bij OKEE. Dit toont aan dat OKEE leuke kampen organiseert waar deelnemers enthousiast van worden. Zij voelen zich betrokken bij de organisatie en houden zo de OKEE manier in stand.
 • Duidelijkheid
  Tijdens een OKEE vakantiekamp staat de structuur voorop. Het leidingteam trekt één lijn.
 • Voor iedereen
  OKEE vindt dat elk kind een vakantie verdient. OKEE probeert in elk kamp een aantal deelnemers mee te nemen die het wat minder makkelijk hebben. Hieronder vallen onder andere kinderen met een financieel moeilijke situatie, kinderen die in een instelling wonen en kinderen met (gedrags)problematiek.

Ga mee met OKEE!