Over ons

OKEE Vakantiekampen en haar voorgangers stichting Boemerang en SMS Jeugdvakanties hebben samen meer dan 45 jaar jeugdvakanties georganiseerd. In de loop der jaren heeft OKEE een unieke manier ontwikkeld om zomerkampen te leiden.

Stichting OKEE Vakantiekampen staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70227179.

Keurmerk

Stichting OKEE Vakantiekampen is aangesloten bij Steunpunt KinderVakanties. Deze organisatie zet zich in om organisaties die kindervakantie organiseren in Nederland te verenigen en te ondersteunen.

ANBI

Stichting OKEE Vakantiekampen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Naam STICHTING OKEE VAKANTIEKAMPEN
RSIN 858201653
Contact info@okeevakantiekampen.nl
Vestigingsplaats

Hoofddorp

Bestuur

Anouk Piebes, voorzitter

Jolinsa Driessen, secretaris

Michael Thorn, penningmeester

Stijn Könning, bestuurslid

Doelstelling

Het organiseren van vakantiekampen voor jeugd in verschillende leeftijden, met en zonder een bijzondere achtergrond, voor een gerechtvaardigde prijs. De stichting beoogt niet het maken van winst.

De bestuursleden en vrijwilligers genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Documenten

Hieronder kunt u het jaarverslag en het beleidsplan met omgangsregels en gedragscode downloaden.

Kortingen

Stichting OKEE vakantiekampen kent een inkomensafhankelijke kortingsregeling. We willen bij OKEE graag dat ieder kind een kans heeft om mee te gaan, daarom bieden wij verscheidene kortingen voor kinderen van minder draagkrachtige ouders. 

Inkomensafhankelijke korting
Bruto maandinkomen ouders > €1600 €1400-1600 €1200-€1400 <€1200 / bijstand
Kampprijs 100% 70% 40% 10%

 

Kortingen zijn er zolang de voorraad strekt: op = op! 
Het aantal kortingen wordt beperkt door het geld dat OKEE van fondsen en goede doelen krijgt. Stichting OKEE vakantiekampen is een non profit organisatie die geheel door en met vrijwilligers wordt gerund. Het gaat ons niet om het maken van winst. Wij hebben dus geen geld om zelf korting te geven op de standaard prijs. De standaardprijs is wat een vakantie werkelijk kost. 

Wat moet u doen om in aanmerking te komen voor inkomensafhankelijke korting?
1.       Stuur een mailtje naar info@okeevakantiekampen.nl met de vraag of er nog korting mogelijk is. 
2.       Indien er nog kortingsplaatsen beschikbaar zijn, stuurt u ons binnen twee weken na de inschrijving een schriftelijk bewijs van uw jaarinkomen.
3.       De inschrijving wordt pas in behandeling genomen zodra de gegevens binnen zijn. 

Uw persoonlijke gegevens worden door ons vertrouwelijk en met uiterste zorg behandeld. Indien wij van de goede doelen en fondsen de benodigde gelden voor de kortingen onverhoopt niet krijgen, behouden we  het recht om de inschrijving met korting eenzijdig te annuleren. Wij hebben immers zelf geen eigen gelden om kortingen te kunnen verstrekken. 

Fondsen

De volgende fondsen hebben een financiële bijdrage geleverd:

Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe
Stichting Boschuysen
Stichting Pieter Arie van der Kooijfonds
Stichting Trein 8.28 H.IJ.S.M.